Leif Edvard Aarø

Leif Edvard Aarø

Leif Edvard Aarø, doktor, starszy badacz na Wydziale Promowania Zdrowia w Norwegian Institute of Public Health, poprzednio profesor psychologii społecznej na Uniwersytecie w Bergen. Profesor Aarø był jednym z inicjatorów badania WHO – Health Behaviour in School-Aged Children. Badał zmiany w interwencjach behawioralnych w Norwegii i w Afryce Subsaharyjskiej. Otrzymał Złotą Honorową Nagrodę Fundacji Promocja Zdrowia, Polska.
Andrii Bazylewicz

Andrii Bazylewicz

Prezydent Światowej Federacji Ukraińskich Towarzystw Lekarskich (od 2016 r.)
Doktor nauk medycznych (2011), profesor (2016)
Profesor katedry propedeutyki medycyny wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego im. Danyło Halickiego we Lwowie (od 2013)
Profesor wizytujący w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (od 2019).
Ambasador honorowy Lwowa (od 2018).
Prorektor ds. Leczenia i Profilaktyki we Lwowskim Uniwersytecie Medycznym im. Danyło Halickiego (2015-2018).
Kierownik Katedry Zarządzania w Ochronie Zdrowia we Lwowskim Regionalnym Instytucie Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy (2000-2013).
Magistratura zarządzania państwowego we Lwowskim Regionalnym Instytucie Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy (1999-2002).
Prof. Bazylewicz otrzymał wykształcenie na Uniwersytecie Medycznym im. Danyło Halickiego we Lwowie (1983-1989), zdobył kwalifikacje lekarza i specjalizował się w dziedzinie chorób wewnętrznych (1989-1991). Jest autorem ponad 285 prac naukowych dotyczących terapii, kardiologii, endokrynologii, gastroenterologii, medycyny rodzinnej, organizacji ochrony zdrowia i samorządu lekarskiego, współautor 2 patentów, 4 monografii i 4 podręczników , wśród których jest „Medycyna rodzinna” wydana w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim. Wskaźnik Hirscha h-index SCOPUS – 10, liczba cytowań SCOPUS – 7812 (20.10.2021).
A. Bazylewicz inicjował włączenie Ukrainy oraz brał udział w niekomercyjnych badaniach epidemiologicznych EUROASPIRE-IV (2012-2014), EUROASPIRE-V (2016-2017), których tematem było rozpowszechnienie się chorób sercowo-naczyniowych w 27 państwach Europy.
Opracował i kierował realizacją projektu Terenkuru w Regionalnym Parku „Zniesienie” we Lwowie (2019-2020). Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem zarządu Ukraińskiej Asocjacji Medycyny Rodzinnej i Ukraińskiej Asocjacji Medycznej. Otrzymał międzynarodową nagrodę „Złote Płuca” (2019).
Odznaczony Orderem Świętego Pantelejmona w nominacji „Za osiągnięcia w międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony zdrowia” (2021).

Ruth Bitton

Ruth Bitton

Ruth Bitton, starsza położna w Szpitalu Zachodniej Galilei, dyrektor edukacji położnych w Dystrykcie Północnym, instruktorka medyczna, konsultantka prenatalna i ds. karmienia piersią. Pani Ruth urodziła się w Nowym Jorku. W roku1973 razem z rodziną wyemigrowała do Izraela. Żyła w kibucu Ma’agan Micha’el – wspólnocie charakterystycznej dla Izraela. Społeczność ta była rozlokowana na odcinku wybrzeża pomiędzy Haifą a Tel Awiwem. R. Bitton uzyskała świadectwo ukończenia szkoły średniej w regionalnym liceum w Kibucu. Ukończyła też studia pielęgniarskie i kurs położnictwa przed rozpoczęciem służby wojskowej i pracowała jako położna w Szpitalu Zachodniej Galilei. Od 1982 roku R. Bitton wchodzi w skład personelu położniczego zajmując różne stanowiska, między innymi zastępcy naczelnej pielęgniarki i naczelnej pielęgniarki porodowej, instruktorki medycznej oraz konsultanta ds. badań prenatalnych i karmienia piersią.
Począwszy od 2010 roku poprowadziła 7 kursów położnictwa w szkole zaawansowanego pielęgniarstwa w Hajfie. Każdy kurs trwał ponad rok i brało w nim udział średnio 30 nowych położnych. Między kolejnymi kursami korzystała z przerwy w pracy w szpitalu, aby być częścią zespołu Startup (medCPU, Inc.) opracowującego program, który miał na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji w położnictwie. Obecnie wróciła do pracy na oddziale porodowym. Jest i zawsze była aktywną wykładowczynią w dziedzinie położnictwa. Pani R. Bitton mieszka w Ma’alot-Tarszicha, mieście położonym w zachodniej Galilei, 20 kilometrów na wschód od Nahariji. Miasto to zostało założone w roku 1963 przez połączenie arabskiego miasteczka Tarszicha i żydowskiego Maalot. Prywatnie jest żoną Michaela, ma 4 synów i 4 wnuków.
Luis Javier Capote-Pérez

Luis Javier Capote-Pérez

Jest wykładowcą prawa prywatnego na Uniwersytecie La Laguna w San Cristóbal de La Laguna, Hiszpania, Teneryfa. Posiada tytuł doktora prawa nadany przez Uniwersytet La Laguna. Jego zainteresowania badawcze obejmują: turystykę, księgi wieczyste, prawo rodzinne, dobra kulturowe, własność intelektualną oraz perspektywę gender w prawie prywatnym. Profesor Capote-Pérez należy do wielu instytucji akademickich, takich jak Cultural Cathedra ,,Francisco Tomás y Valiente” czy też „Radio Campus” na Uniwersytecie La Laguna – najstarsze radio uniwersyteckie w Hiszpanii. Jest także członkiem zespołu redakcyjnego ,,Santander Art and Culture Law Review” oraz członkiem Katedry Kulturowej UNESCO (Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury) w Uniwersytecie Opolskim. Od 2006 roku pełni funkcję sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Santa Cruz de Teneryfe. Pracuje również w obszarze upowszechniania jako członek Katedry Kulturowej Upowszechniania Nauki na Uniwersytecie La Laguna oraz jako twórca licznych materiałów dotyczących popularyzacji prawa. Niektóre z tych materiałów są dostępne w formacie audiowizualnym ULLMedia, na kanale YouTube Uniwersytetu La Laguna.
Leonardo Chavane

Leonardo Chavane

Leonardo Chavane to lekarz z Mozambiku, specjalista oraz dyplomowany magister w dziedzinie zdrowia publicznego, a także doktor nauk zdrowotnych. Posiada łącznie 25 lat doświadczenia klinicznego i w zakresie zdrowia publicznego. W sferze jego zainteresowań leży rozwój i ewaluacja polityki zdrowotnej, organizacja systemów i usług zdrowotnych, zarządzanie i ewaluacja medyczna zdrowia matki i dziecka, płodność, w tym integracja programów zdrowia matki z reprodukcyjnym oraz programy HIV AIDS. Zajmował kilka stanowisk kierowniczych i konsultacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, swoją karierę w Ministerstwie Zdrowia rozpoczął w 1997 jako Dyrektor Biura Medycznego i Okręgowego Zespołu Zdrowotnego w Cabo Delgado. Następnie został mianowany Okręgowym Lekarzem Naczelnym w prowincji Zambézia, po czym został Okręgowym Dyrektorem ds. Zdrowia w prowincji Niasa. W latach 2008 do 2012 został mianowany Krajowym Zastępcą Dyrektora ds. Zdrowia Publicznego. Pełniąc tę funkcję, zajmował się nadzorowaniem programów zdrowotnych matki i dziecka Wydziału Promocji Zdrowia, Wydziału Żywienia, a także programu dotyczącego zdrowia reprodukcyjnego i rozszerzonego programu odpornościowego. Dr Chavane posiada bogate doświadczenie w wykładaniu na uczelni w ramach studiów licencjackich oraz magisterskich, a także zarządzaniu studiami doktoranckimi oraz działalnością badawczą, która zaowocowała publikacjami w recenzowanych czasopismach, głównie w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i macierzyńskiego.
Inese Gobiņa

Inese Gobiņa

Inese Gobina (magister zdrowia publicznego, dr nauk medycznych) jest profesorem nadzwyczajnym w Departamencie Zdrowia Publicznego i Epidemiologii i badaczem w Instytucie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Stradiņša w Rydze (Łotwa). Specjalizuje się w zdrowiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem promowania zdrowia, a jej głównym obszarem badań są zachowania zdrowotne oraz zdrowie młodzieży. Ostatnimi czasy celem jej badań stały się zmiany w śmiertelności populacji ze względu na Pandemię COVID-19.

Laura Isajeva

Laura Isajeva jest specjalistką w dziedzinie Zdrowia Publicznego oraz badaczką w dziedzinie uzależnień. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Stradiņša w Rydze, obecnie studiuje medycynę na studiach doktoranckich. Jej zainteresowania badawcze to epidemiologia ryzyka oraz skutki problematycznego używania narkotyków i nadużywania alkoholu. W ostatnich latach pracowała jako badaczka uzależnień i decydentka w CDC Łotwy.
Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz (magister Inżynier, studentka studiów doktoranckich) jest asystentką badawczą w Instytucie- Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych na Akademii Kaliskiej. Jej zainteresowania badawcze uwzględniają monitorowanie spożycia alkoholu i tytoniu oraz epidemiologie chorób alkoholowych i tytoniowych w Polsce. Jest główną redaktorką pomocniczą  w Journal of Health Inequalities, oraz dyrektorką  projektów w Fundacji Promocja Zdrowia.

Prof. Zbigniew Krysiak

Prof. Zbigniew Krysiak

Jest profesorem finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i autorem ponad 140 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych. Jest profesorem wizytującym na uczelniach w USA i Indiach. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w praktyce życia gospodarczego, pełniąc między innymi takie funkcje jak: wiceprezes i p.o. prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wiceprezes Inteligo Bank, doradca prezesa PKO BP, wiceprezes AIG Bank Polska. Był ekspertem ds. ekonomicznych w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jest ekspertem w dziedzinie ekonomii dla Biura Analiz Sejmowych. Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. Jest członkiem kapituł przyznających nagrody za innowacyjne projekty w różnych branżach, min. w bankowości, ubezpieczeniach i energetyce. Jest komentatorem życia społeczno-gospodarczego w Polsce i na świecie, między innymi dla takich mediów jak: TVP, TV Polsat, TVP3, Polskie Radio, PR24, TV Republika, TV Trwam, Radio Warszawa, Radio Wnet, Radio Poznań, Radio Opole, ,,Nasz Dziennik”, ,,Parkiet”, ,,Rzeczpospolita”, ,,Gazeta Prawna”, ,,Finansowanie Nieruchomości”, ,,Sieci”, TV wPolsce.pl, wPolityce.pl, Tysol.pl, ,,Tygodnik Solidarność”. Jest prelegentem na licznych konferencjach naukowych i gospodarczych, między innymi na Kongresie 590, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Europa Karpat, Forum Biznesowym Szczytu Trójmorza oraz Forum Wizji Rozwoju.
Jest Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, który promuje i wdraża do życia społecznego idee Sługi Bożego Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana prowadzi takie dzieła jak: Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego Jana Pawła II i Roberta Schumana, Pan-Europejska Grupa Schumana, Parlamentarne Grupy Schumana, Wigilia Bez Granic, Wspólnoty Serca, Wielkanoc Bez Granic, Europejski Festiwal Schumana, Modlitwa Bez Granic, Model integracji branżowej w rozwoju handlu i inwestycji Polski z Indiami w sektorze rolno-spożywczym, Branżowe Centra Wdrożeniowe
Dr. Vaida Liutkute-Gumarov

Dr. Vaida Liutkute-Gumarov

Dr. Vaida Liutkute-Gumarov is a researcher at Health Research Institute Lithuanian University of Health Sciences. As public health professional Vaida has 8+ years of research experience in non-communicable disease prevention and 10+ years is actively involved in the work of Lithuanian Tobacco and Alcohol Control Coalition, that promotes and advocates for evidence-based tobacco and alcohol control policies.

mgr Zofia Małas

mgr Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego,absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Priorytetem jej działalności jest dbałość o wysoki poziom kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek i położnych. Zaangażowana w działalność edukacyjną, która ma wpływ na jakość świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów oraz pielęgniarek i położnych. Członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia” oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m. in. Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.
Prof. Martin McKee

Prof. Martin McKee

Jest profesorem europejskiego zdrowia publicznego oraz medycyny w London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jest także kierownikiem badań w European Observatory on Health Systems and Policies, był również kierownikiem European Public Health Association. Wykształcony w zdrowiu publicznym i medycynie, autor wielu publikacji dotyczących zdrowia i ustawodawstwa zdrowotnego, w szczególności w państwach w trakcie przemian politycznych i społecznych.
Dr Jarosław Neneman

Dr Jarosław Neneman

Wykładowca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej długoletni wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu; od 2011 przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kiedy nie pracuje w Ministerstwie Finansów, wykłada mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową. Publikuje również raporty i analizy ekonomiczne głównie dotyczące podatków oraz tworzy materiały dydaktyczne do nauczania ekonomii.

Iveta Pudule

Iveta Pudule

Iveta Pudule pracuje w Centre for Disease Prevention and Control na Łotwie. Pełniła funkcję głównej badaczki w kilku projektach naukowych, takich jak: the Health Behavior Monitoring Surveys of Latvian Adult Population since 1998, the Health Behavior Study of School-aged Children (HBSC) since 2002, the WHO Global Youth Tobacco survey since 2001. Członkini Narodowej Rady Kontrolowania Tytoniu.
Dr Jürgen Rehm

Dr Jürgen Rehm

Jest pracownikiem naukowym o nadłuższym stażu w Institute for Mental Health Policy Research oraz w Campbell Family Mental Health Research Institute at CAMH. Posiada stopień profesorski. Był kierownikiem Katedry Uzależnień w Dalla Lana School of Public Health na University of Toronto. Jest także profesorem na uczelniach w Niemczech, Hiszpanii i w Rosji.
Liat Safri

Liat Safri

Jest zastępcą naczelnej położnej w Ośrodku Klinicznym Zachodniej Galilei i koordynatorką zapewniania jakości. Pani Safri urodziła się i wychowywała w mieście Safed, które jest jedną z najstarszych osad w Galilei, znanej jako jedno z czterech świętych miast Izraela. Ukończyła szkołę średnią w Regionalnym Liceum w Sefad. Po zakończeniu służby państwowej w szpitalu w Zachodniej Galilei na oddziale położniczym, Pani Safri kontynuowała edukację i uzyskała tytuł licencjata jako dyplomowana pielęgniarka w Safed, a następnie ukończyła kurs położnej w Szkole Zaawansowanego Pielęgniarstwa Rambam w Hajfie. Po zakończeniu studiów powróciła do pracy na oddziale położniczym w szpitalu w Zachodniej Galilei, gdzie pracuje od roku 1999. Przez ostatnie 4 lata zajmowała stanowisko zastępcy naczelnej pielęgniarki oddziału położniczego. Jest odpowiedzialna za szkolenie kliniczne studentów położnictwa oraz wdrażanie nowych położnych. Zarządza oddziałowym programem zapewniania jakości oraz aktywnie uczestniczy w tworzeniu narzędzi symulacji położniczej, które mają usprawnić efektywność nauczania. Personel Pani Liat składa się z 45 położnych i pielęgniarek. L. Safri mieszka w Ben Ami, małej wiosce rolniczej w pobliżu szpitala, która produkuje głównie duże ilości awokado i specjalizuje się w rolnictwie wodnym. Jest żoną Ramiego i ma dwoje dzieci, syna Ido oraz córkę Michal.
Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn

Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn

Była polskim dyplomatą, pracującą w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych od 1991 do 2018 r. Została mianowana na stanowisko charge d’affaires w
Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1993-1994. Była konsulem w Wydziale
Konsularnym Ambasady RP w Waszyngtonie w latach 1995-1999. Kilkakrotnie była
krótkoterminowym obserwatorem OBWE podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich
na Ukrainie, w Rosji. Mołdawia i Białoruś. Pracowała jako oficer praw człowieka OBWE w
Macedonii (Skopje i Ohrid) oraz Bośni i Hercegowinie (Pale w Republice Serbskiej) w latach
2001-2005. Wykłada prawo międzynarodowe i protokół dyplomatyczny w Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Wykładała protokół dyplomatyczny, dyplomację
Stolicy Apostolskiej, zapobieganie zbrodni ludobójstwa, na różnych uczelniach w Polsce (WSB
w Dąbrowie Górniczej, SAN w Krakowie, Collegium Civitas, UKSW i UW w Warszawie).
Każdego roku wykłada prawo międzynarodowe w ramach programu Erasmus + na
uniwersytetach europejskich we Włoszech (Rzym, Piza, Cagliari, Neapol, Macerata,
Campobasso) i innych krajach, takich jak Hiszpania (Walencja, Teneryfa), Turcja (Aydin
University), Francja (Sorbonne), Litwa (Wilno), Cypr (Pafos), Północny Cypr (Famagusta),
Belgrad (Serbia), Sarajewo (BiH). Posiada tytuł doktora. z Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie oraz dyplom z Institut des Hautes Etudes Internationales w Genewie w Szwajcarii.
Pracowała jako Human Rights Officer w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie,
Komisja Praw Człowieka w latach 1982-1984 oraz jako asystentka na Uniwersytecie w
Genewie (1984-1986) i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1986-1990.
Posługuje się językiem angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, serbskim i hiszpańskim.
Jest mężatką, mąż Amerykanin i mieszka w Polsce od 1999 roku.

Marderos Ara SAYEGH

Marderos Ara SAYEGH

Profesor Sayegh urodził się w Aleppo w Syrii w roku 1960. Ukończył studia doktoranckie w roku 1993 na Politechnice Wrocławskiej, gdzie obecnie jest profesorem na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor Sayegh jest Ormianinem, który aktywnie angażuje się w życie społeczności ormiańskiej, szczególnie na płaszczyźnie społecznej, kulturowej oraz długoletniej tradycji i korzeni Ormian mieszkających w Polsce. W roku 2017 w dowód uznania prof. Sayegh został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Dr Mindaugas Štelemėkas

Dr Mindaugas Štelemėkas

Jest kierownikiem Health Research Institute oraz profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Medycyny Prewencyjnej na Wydziale Zdrowia Publicznego w Uniwersytecie Medycznym w Kownie. Z wykształcenia jest specjalistą zdrowia publicznego i ekonomii zdrowotnej, jego sfera zainteresowań akademickich to behawioralne czynniki ryzyka zdrowotnego, np. alkohol i tytoń.
Relika Stoppel

Relika Stoppel

Jest asystentką na Uniwersytecie Poczdamskim i obecnie kończy studia doktoranckie z zakresu ekonomii zdrowia. Jej zainteresowania badawcze to analizowanie polityki kontroli alkoholu i jej efektywność w redukowaniu szkodliwych skutków związanych z alkoholem, jak na przykład śmiertelność związana z alkoholem czy też jazda pod wpływem alkoholu.
Dr n. med. Andrzej Trybusz

Dr n. med. Andrzej Trybusz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Pełnił służbę na wielu stanowiskach w jednostkach wojskowych oraz dywizji i okręgu wojskowym, a następnie w Zarządzie Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP.W latach 1998 – 2001 zajmował stanowisko Szefa Zarządu – Szefa Służby zdrowia WP pełniąc jednocześnie funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej. W 1998 r. mianowany na stopień generała brygady. W 2001 r. powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego .Funkcję tą pełnił do 2006 r. ,a następnie w latach 2006 – 20020 był Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. W latach 2007 – 2009 adiunkt w Katedrze Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w latach 2009 – 2012 wykładowca w Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego. Aktualnie zatrudniony w Akademii Kaliskiej na stanowisku profesora wizytującego .Autor kilkunastu publikacji z zakresu problematyki szkolenia sanitarnego, umiejętności udzielania pomocy medycznej, organizacji nadzoru sanitarno – epidemiologicznego. Współautor książki „W trosce o zdrowie publiczne. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Tradycje i współczesność 1253 – 2009” W 1989 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Lekarz psychiatra, specjalista w dziedzinie epidemiologii, zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia.
Justina Vaitkevičiūtė

Justina Vaitkevičiūtė

Justina Vaitkevičiūtė otrzymała tytuł doktora zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Kownie. Jej praca skupia się na badaniach z zakresu obserwacji zdrowia oraz różnych projektach związanych ze zdrowiem publicznym. Jej obecne badania uwzględniają rozwój dzieci i kontrolę alkoholu i tytoniu.
Dr Carlo La Vecchia

Dr Carlo La Vecchia

Dr La Vecchia uzyskał tytuł lekarza na Uniwersytecie Mediolańskim oraz tytuł magistra inżynierii w dziedzinie medycyny (epidemiologia) na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie jest profesorem statystyki medycznej oraz epidemiologii na Uniwersytecie Mediolańskim. Dr La Vecchia jest redaktorem w wielu słynnych medycznych i epidemiolgicznych czasopismach. Jest jednym z najbardziej znanych i docenianych epidemiologów, napisał ponad 2280 recenzowanych artykułów, jednocześnie będąc jednym z najczęściej cytowanych badaczy medycznych na świecie – wg. statystyk Clarivate HighlyCited.com – twórców i wydawców Science Citation Index (2003, 2016, 2017, 2018, H index 183, H10 index 1804). Dr La Vecchia był adiunktem medycznym w Vanderbilt Medical Centre w Vaderbilt-Ingram Cancer Centre w Nashville, TN (2002-2018), oraz adiunktem epidemiologii w Uniwersytecie w Lozannie, CH (2000-2014).
Dr Aurelijus Veryga

Dr Aurelijus Veryga

Obecnie członek parlamentu Republiki Litewskiej (Seimas), były minister zdrowia (w latach 2016 – 2020). Zanim został politykiem, był aktywnym badaczem i wykładowcą na Medycznym Uniwersytecie w Kownie oraz aktywistą pozarządowym w dziedzinie kontroli alkoholu i tytoniu. Z wykształcenia jest psychiatrą.
Mateusz Zatoński

Mateusz Zatoński

Mateusz Zatoński to badacz uniwersytecki oraz promotor zdrowia o 10-letnim doświadczeniu w promowaniu zdrowia, badania polityki zdrowotnej i kreowaniu potencjału. Jest członkiem zarządu Polskiej Fundacji Promocja Zdrowia – czołowej polskiej organizacji pozarządowej w dziedzinie zdrowia publicznego oraz edytorem w Journal of Health Inequalities. M. Zatoński był studentem University of Glasgow, Harvard, University College London. W roku 2019 obronił doktorat w dziedzinie zdrowia publicznego, pod promotorem prof. Martinem McKee (London School of Hygene and Tropical Medicine). Tematem jego pracy doktoranckiej była kontrola tytoniu w Europie Wschodniej. Obecnie jest członkiem Tobacco Control Research Group w Uniwersytecie w Bath (Wielka Brytania), gdzie przewodzi zespołowi badawczemu zajmującemu się problemem globalnego zakłócania ustawodawstwa dotyczącego przemysłu tytoniowego i opracowywaniem zasobów dla lokalnych rzeczników, aby rozwiązać ten problem.
Prof. Witold Zatoński

Prof. Witold Zatoński

Profesor Witold Zatoński, lekarz, profesor nauk medycznych, doctor honoris causa Uniwersytetu w Aberdeen w Wielkiej Brytanii. W latach 1966 – 1979 pracował jako lekarz-internista (habiltiacja) oraz jako biochemik w Akademii Medycznej we Wrocławiu, w Polsce. Do roku 2016 był kierownikiem w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Profesor Zatoński jest założycielem i prezesem Fundacji Promocja Zdrowia.

Profesor Alfred de Zayas

Profesor Alfred de Zayas

Alfred de Zayas, profesor prawa międzynarodowego w Geneva School of Diplomacy, emerytowany prawnik ,Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, były niezależny ekspert ONZ do spraw ładu międzynarodowego w latach 2012-2018. Autor ,,Building a Just World Order” Clarity Press, Atlanta 2021.
Wojciech Żmudziński SJ

Wojciech Żmudziński SJ

Wojciech Żmudziński SJ – jezuita, Socjusz Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Ukończył studia biblijne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz zarządzanie oświatą na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Pracował we Włoszech jako wychowawca w ośrodku dla uzależnionych od heroiny oraz prowadził w Gdyni Poradnię Profilaktyki Uzależnień. W latach 1992-1993 pracował na terenie Albanii współpracując z Caritas Albania. Przez 21 lat kierował placówką doskonalenia nauczycieli Centrum Arrupe, a w latach 2002-2007 był dyrektorem Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni. Autor wielu książek oraz współpracownik portalu jezuici.pl i deon.pl.